Indian Association manchester
Indian Association manchester
Indian Association manchester
Indian Association manchester
Est.1914
Valid XHTML 1.0 Transitional

Hindu Festival Calendar

HINDU Festivals 2014 2015 2016 2017
Lohri 14/01 14/01 14/01 14/01
Vasanta Panchami (Sarasvati Puja) 04/02 24/01 12/2 01/02
Shiva Ratri 28/02 17/02 08/03 25/02
Holi 17/03 06/03 23/03 13/03
Rama Navami 08/04 08/03 15/04 05/04
Vaisakhi 14/04 14/04 14/04 14/04
Guru Purnima 12/07 31/07 19/07 09/07
Raksha Bhandana 10/08 29/08 18/08 07/08
Krishna Janmashtami 17/08 05/09 25/08 15/08
Ganesh Chaturthi 29/08 1/09 05/09 25/08
Pitr Paksha from 09/09 28/09 17/09 07/09
Pitr Paksha to 24/09 12/10 30/09 20/09
Navaratri (start) 25/09 13/10 01/10 21/09
Dashehra 04/10 22/10 11/10 30/09
Karva Chauth (Fast)        
Sharad Purnima        
Diwali 23/10 11/11 30/10 19/10

top